Bến Tre Khai thác du lịch trên nền tài nguyên bản địa, bài 2: Nhận diện du lịch địa phương từ văn hóa bản địa

Bến Tre Khai thác du lịch trên nền tài nguyên bản địa, bài 2: Nhận diện du lịch địa phương từ văn hóa bản địa

Theo nhận định của ngành du lịch (DL), sau dịch Covid-19, sản phẩm DL sinh thái của Bến Tre lại rất phù hợp với xu hướng của thị trường DL hiện đại. Điều mà DL tỉnh đang tiếp tục xây dựng đó là mang lại cho du khách những trải nghiệm đầy cảm xúc.