Cổng trời Đông Giang (Quảng Nam): Khu du lịch sinh thái có nhiều thác nước tự nhiên nhất Việt Nam

Cổng trời Đông Giang (Quảng Nam): Khu du lịch sinh thái có nhiều thác nước tự nhiên nhất Việt Nam

Mới đây, tổ chức kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận và trao bằng cho Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang với danh hiệu “Khu du lịch sinh thái có nhiều thác nước tự nhiên nhất Việt Nam”.