Cần Thơ: Tập trung nguồn lực phát triển đô thị xanh, bền vững

Cần Thơ: Tập trung nguồn lực phát triển đô thị xanh, bền vững

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đang đồng loạt triển khai các chương trình, kế hoạch hành động nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng nền kinh tế xanh, đô thị xanh thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.