Liên Hợp Quốc thông qua thỏa thuận lịch sử bảo vệ đại dương

Liên Hợp Quốc thông qua thỏa thuận lịch sử bảo vệ đại dương

Sau nhiều năm đàm phán, các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc cuối cùng đã đạt được đồng thuận về một hiệp ước đại dương mang tính lịch sử.