Huế: Triển khai thu phí di tích Lăng vua Gia Long

Huế: Triển khai thu phí di tích Lăng vua Gia Long

Sắp tới Lăng Gia Long tại Thừa Thiên Huế sẽ bắt đầu thu vé đối với khách trong cũng như ngoài nước...