Đà Nẵng: Gần 5,4 tỷ đồng trang trí hoa phục vụ Tết năm 2019

Đà Nẵng: Gần 5,4 tỷ đồng trang trí hoa phục vụ Tết năm 2019

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trang trí hoa phục vụ Tết năm 2019, nhằm trang trí, tạo các điểm tham quan vui chơi cho nhân dân trên địa bàn thành phố cũng như du khách trong các ngày lễ Tết năm 2019.