Thiên nhiên hoang dã hồi sinh giữa trung tâm Singapore

Thiên nhiên hoang dã hồi sinh giữa trung tâm Singapore

Tuyến đường sắt chạy qua trung tâm Singapore đã trở thành một trong những câu chuyện bảo tồn thành công lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á này.