Homestay – Vấn đề vệ sinh và môi trường

Homestay – Vấn đề vệ sinh và môi trường

Du lịch là sự đi lại của con người ra khỏi môi trường sinh sống thường xuyên của mình vì mục đích cá nhân hay công việc, nghề nghiệp. Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính chất liên ngành, liên vùng và được xã hội hóa cao. Nó bao gồm tất cả các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trực tiếp cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh, vui chơi và giải trí tại các địa điểm bên ngoài môi trường gia đình.

Tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu du lịch biển

Tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu du lịch biển

Mỗi năm, tại khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến huyện Hoằng Hoá và thành phố biển Sầm Sơn đón tới gần 7 triệu lượt du khách. Điều này đỏi hỏi các địa phương và doanh nghiệm phải đặt tiêu chí đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu.

Những con người thầm lặng vì môi trường

Những con người thầm lặng vì môi trường

Những ngày này, khi đến thăm quan Đền Trần, tỉnh Nam Định, du khách sẽ có chung cảm nhận là môi trường đã sạch, đẹp hơn. Để có điều này là nhờ những tình nguyện viên tự nguyện địa phương đứng ra nhặt rác, quét dọn, vệ sinh môi trường.