Nghệ An quyết tâm bảo vệ voi rừng – Niềm tự hào của tỉnh

Nghệ An quyết tâm bảo vệ voi rừng – Niềm tự hào của tỉnh

Một kế hoạch bảo tồn khẩn cấp đàn voi rừng Nghệ An đã được xây dựng trong đó huy động sự vào cuộc của chính quyền các cấp từ xã, huyện, tỉnh và đặc biệt của các chủ rừng gồm các công ty lâm nghiệp, ban quản lý các rừng phòng hộ, người dân địa phương và Vườn Quốc gia Pù Mát.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội