Quảng Nam: Đón bằng Di tích cấp tỉnh đối với Lăng thờ Đức Ông Nam Hải

Quảng Nam: Đón bằng Di tích cấp tỉnh đối với Lăng thờ Đức Ông Nam Hải

Sáng 1.4, UBND TP. Tam Kỳ tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh đối với Lăng thờ Đức Ông Nam Hải (thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh).

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội