Kiên quyết xử lý các hành vi xâm phạm tại vùng Di sản Vịnh Hạ Long

Kiên quyết xử lý các hành vi xâm phạm tại vùng Di sản Vịnh Hạ Long

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đến vùng Di sản Vịnh Hạ Long.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội