Cưỡng chế công trình xây không phép gần 1.200 m2 ở hồ Tuyền Lâm

Cưỡng chế công trình xây không phép gần 1.200 m2 ở hồ Tuyền Lâm

Công ty cổ phần Thiên Nhân xây dựng công trình có quy mô 1.188 m2 không phép tại hồ Tuyền Lâm nên bị cưỡng chế tháo dỡ.