Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Trang Chủ |  LIÊN KẾT WEB |  ENGLISH
   
   
 
   
   
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, nên đối xử thế nào với các hành vi xả rác thải của du khách không đúng nơi quy định
+ Ý kiến khác
SEARCH
   
 

Ngày môi trường thế giới

 
Kinh nghiệm cấp nhãn sinh thái của Châu Âu (Kỳ 3)
Cập nhật ngày:21/07/2012
Nguồn: Vụ Khách sạn - Tổng cục Du lịch
 

PHẦN B

CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN THEO ĐIỀU 2, KHOẢN 1 VÀ 2

Mỗi tiêu chí được xây dựng trong phần này tương đương với số điểm, phân số điểm. Để có được nhãn sinh thái, các cơ sở lưu trú du lịch cần đạt 20 điểm.


Dành tới 3 điểm tặng thêm cho Người quản lý hay chủ cơ sở lưu trú với mỗi dịch vụ dưới đây:

- Dịch vụ ăn uống (bao gồm cả ăn sáng )

- Bố trí các thiết bị phục vụ sức khoẻ hoặc giải trí như sauna, bể bõi và các thiết bị tương đương tại cơ sở lưu trú du lịch. Nếu như các thiết bị này được đặt trong cùng trung tâm chãm sóc sức khoẻ thì số điểm đạt được là 5 điểm,

- Không gian xanh hoặc quy hoạch bên ngoài bao gồm công viên, výờn phục vụ khách lưu trú.

NĂNG LƯỢNG

30. Sản xuất địên từ nguồn năng lượng tái tạo (tối đa 4 điểm)

cơ sở lưu trú du lịch có hệ thống sản xuất điện từ nguồn năng lượng từ quang điện (năng lượng mặt trời) hoặc từ hệ thống thuỷ điện địa phýõng, từ hệ thống sản xuất điện theo kiểu địa nhiệt học hoặc động cõ gió có khả năng cung cấp ít nhất đến 20% tổng số lượng điện tiêu thụ hàng năm ( 2 điểm).

cơ sở lưu trú du lịch đưa ra hệ thống cung cấp số lượng năng lượng điện chính xác được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo (2 điểm).

Đánh giá và xác nhận: Người đề nghị cần cung cấp cam kết phù hợp với tiêu chí này, tài liệu về hệ thống cung cấp quang điện, thuỷ điện, địa nhiệt học, động cõ gió, những dữ liệu liên quan đến năng suất tiềm nãng và nãng suất thực tế cũng như tài liệu liên quan đến luồng điện từ hệ thống và đến hệ thống trong khi chỉ ra việc đóng góp thực tế điện được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo.

31. năng lượng được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo (tối đa 2 điểm)

Ít nhất 70% năng lượng tổng sử dụng để sưởi ấm hoặc làm mát phòng hoặc để làm nóng nước vệ sinh từ nguồn năng lượng tái tạo (1,5 điểm hoặc 2 điểm nếu như 100% năng lượng tại cơ sở lưu trú du lịch sử dụng năng lượng từ nguồn năng lượng tái tạo).

Đánh giá và xác nhận: Người đề nghị cần cung cấp cam kết phù hợp với tiêu chí này, các dữ liệu về năng lượng tiêu thụ để sưởi ấm phòng ngủ, nước vệ sinh cũng như tài liệu xác nhận ít nhất 70% hoặc 100% năng lượng sử dụng được sản xuất từ năng lượng tái tạo.

32. Hiệu quả năng lượng nồi hơi (1,5 điểm)

cơ sở lưu trú du lịch được trang bị nồi hơi 4 sao như đã nêu trong quyết định 92/42/CEE.

Đánh giá và xác nhận: Người đề nghị cần cung cấp cam kết phù hợp với tiêu chí này cũng như tài liệu phù hợp.

33. Phát thải NOx bởi nồi hơi (1,5 điểm)

Các nồi hơi loại 5 theo tiêu chuẩn EN 297 pr A3 liên quan đến phát thải NOx và truyền đi dưới 60 mg NOx/kWh (nồi hơi ga không nén đặc từ công suất tối đa không výợt quá 120 KW).

Đánh giá và xác nhận: Người đề nghị cần cung cấp cam kết phù hợp với tiêu chí này cũng như báo cáo hoặc đặc thù kỹ thuật do các kỹ thuât viên phụ trách bán hàng hoặc bảo trì nồi hơi cung cấp.

34. sưởi ấm tại đô thị (1,5 điểm)

sưởi ấm tại cơ sở lưu trú du lịch được đảm bảo bởi một hệ thống sưởi đô thị có hiệu quả cho phép đạt nhãn sinh thái như quy định dưới đây:

Việc sản xuất nhiệt được đảm bảo bởi đơn vị đồng nhất với công suất cao như đã nêu tại hướng dẫn 2004/8/CE hoặc bởi hoạt động khác của Ủy ban áp dụng cùng với hướng dẫn này, hoặc bởi các nồi hơi đảm bảo sưởi ấm và đưa ra công suất bằng hoặc cao hõn được áp dụng theo quyết định 2007/74/CE của Ủy ban.

Ngoài ra,

Hệ thống ống dẫn phân phối sưởi ấm đô thị phù hợp với yêu cầu được xây dựng trong tiêu chuẩn CEN áp dụng đối với hệ thống ống dẫn này.

Đánh giá và xác nhận: Người đề nghị cần cung cấp cam kết phù hợp với tiêu chí này cũng như tài liệu liên quan đến đường nối vào hệ thống sưởi ấm đô thị.

35. Sản xuất nhiệt cùng với điện (1,5 điểm)

Điện và nhiệt sưởi ấm tại cơ sở lưu trú được cung cấp bởi một đơn vị sản xuất với công suất cao phù hợp với hướng dẫn 2004/8/CE. Nếu như cơ sở lưu trú du lịch có một đơn vị đồng nhất tại chỗ, sản xuất nhiệt và điện cần đảm bảo ít nhất 70% tiêu thụ tổng thể điện và nhiệt. Việc sản xuất này được tính phù hợp với phýõng pháp được đưa ra theo hướng dẫn 2004/8/CE.

Đánh giá và xác nhận: Người đề nghị cần cung cấp cam kết phù hợp với tiêu chí này cũng như tài liệu về trung tâm sản xuất điện và nhiệt.

36. Bơm nhiệt (tối đa 2 điểm)

cơ sở lưu trú được trang bị Bơm nhiệt đảm bảo nhiệt sưởi ấm và hoặc điều hòa (1,5 điểm). cơ sở lưu trú được trang bị một Bơm nhiệt được cấp nhãn sinh thái cộng đồng hoặc một nhãn ISO loại 1 khác (2 điểm)

Đánh giá và xác nhận: Người đề nghị cần cung cấp cam kết phù hợp với tiêu chí này cũng như tài liệu liên quan đến Bơm nhiệt.

37. Thu lại nhiệt (tối đa 1,5 điểm)

cơ sở lưu trú du lịch được trang bị hệ thống thu lại nhiệt đối với 1 (1 điểm) hoặc 2 (1,5 điểm) trong số các loại sau: hệ thống làm lạnh, quạt, máy rửa bát, máy giặt, bể bõi, nước vệ sinh đã qua sử dụng.

Đánh giá và xác nhận: Người đề nghị cần cung cấp cam kết phù hợp với tiêu chí này cũng như tài liệu về hệ thống thu nhiệt.

38. Điều chỉnh nhiệt (1,5 điểm)

Nhiệt độ cần được điều chỉnh độc lập tại mỗi nõi sử dụng chung và trong từng phòng.

Đánh giá và xác nhận: Người đề nghị cần cung cấp cam kết phù hợp với tiêu chí này cũng như tài liệu về hệ thống điều chỉnh nhiệt.

39. Kiểm tra hiệu suất năng lượng của các tòa nhà (1,5 điểm)

cơ sở lưu trú du lịch cần báo cáo mỗi năm 2 lần đến các cõ quan kiểm tra về hiệu quả năng lượng do chuyên gia thực hiện và ít nhất đưa ra 02 đề xuất cải thiện hiệu quả năng lượng nêu ra trong các kết quả kiểm tra.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp báo cáo kiểm tra hiệu quả năng lượng cũng như tài liệu chi tiết chứng minh cơ sở lưu trú phù hợp với tiêu chí này.

40. Điều hoà (tối đa 2 điểm)

Tất cả các điều hoà sử dụng tại cơ sở lưu trú có hiệu quả năng lượng cao hõn 15% so với mức phê chuẩn của hạng A theo hướng dẫn 2002/31/CE (1,5 điểm). Tất cả các điều hòa sử dụng tại cơ sở lưu trú du lịch có hiệu quả năng lượng cao hõn 30% so với phê chuẩn của hạng A theo hướng dẫn 2002/31/CE (2 điểm).

Tiêu chí này không áp dụng đối với các loại máy móc có thể hoạt động từ các nguồn năng lượng khác, các loại máy không khí-nước, nước-nước, cũng không áp dụng đối với cơ sở có hiệu suất cao hõn 12Kw ( máy làm lạnh).

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp tài liệu chứng minh phù hợp với tiêu chí này.

41. Hệ thống sưởi và điều hoà ngừng tự động (1,5 điểm)

cơ sở lưu trú sử dụng hệ thống sưởi và điều hoà ngừng tự động trong các phòng khi mở cửa sổ.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp các kỹ thuật đặc thù do các kỹ thuật viên phụ trách lắp đặt, phụ trách bán và hoặc bảo trì hệ thống điều hoà.

42. Kiến trúc hoá sinh học (3 điểm)

cơ sở lưu trú du lịch được xây dựng tuân theo các nguyên tắc kiến trúc phù hợp với khí hậu và điều kiện sinh học.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp tài liệu giải thích chi tiết cơ sở lưu trú phù hợp với tiêu chí này cũng như các tài liệu liên quan.

43. Máy đông lạnh (1 điểm), lò nýớng (1 điểm), máy rửa bát (1 điểm), máy giặt (1 điểm), máy sấy (1 điểm) và trang thiết bị văn phòng (1 điểm) có hiệu suất năng lượng cao (tối đa 3 điểm).

a. ( 1 điểm) : tất cả các máy đông lạnh có hiệu suất năng lượng loại A, A + hoặc A ++ như đã nêu theo hướng dẫn 94/2/CE của Uỷ ban và tất cả tủ lạnh quầy bar hoặc tủ lạnh trong phòng có hiệu suất năng lượng tối thiếu loại B.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp tài liệu chỉ rõ loại năng lượng của tất cả tủ đông lạnh, tủ lạnh quầy bar và tủ lạnh trong phòng.

b. (1 điểm) : tất cả các lò điện có hiệu suất năng lượng loại A đã nêu tại hướng dẫn 2002/40/CE của Uỷ ban.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp tài liệu chỉ rõ loại năng lượng của tất cả các lò điện.

Lưu ý : Tiêu chí này không áp dụng đối với các lò không sử dụng điện hoặc không nêu tại hướng dẫn 2002/40/CE ( ví dụ các lò công nghiệp).

c.(1 điểm) : Tất cả các máy rửa bát có hiệu suất năng lượng loại A như đã nêu theo trong hướng dẫn 97/17/CE của Uỷ ban.

Đánh giá và xác nhận: Người đề nghị cần cung cấp tài liệu chỉ rõ loại năng lượng của tất cả các máy rửa bát.

Lưu ý : Tiêu chí này không áp dụng đối với các máy rửa bát không nêu trong hướng dẫn 97/17/CE ( ví dụ các máy rửa bát công nghiệp).

d .(1 điểm) : Tất cả các máy giặt có hiệu suất năng lượng loại A như đã nêu trong hướng dẫn 95/12/CE của Uỷ ban.

Đánh giá và xác nhận: Người đề nghị cần cung cấp tài liệu chỉ rõ loại năng lượng của các máy giặt.

Lưu ý : Tiêu chí này không áp dụng đối với máy giặt không đề cập trong hướng dẫn 95/12/CE ( ví dụ các máy giặt công nghiệp).

e. (1 điểm) : Ít nhất 80% thiết bị văn phòng ( Máy tính, máy fax, máy in, máy scan, máy phôtô) phù hợp với tiêu chí đạt được nhãn « ngôi sao sinh thái » đã nêu theo quy định (CE) số 106/2008 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng và theo quyết định 2003/168/CE của Uỷ ban.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp tài liệu chứng minh các thiết bị văn phòng phù hợp với các tiêu chí đạt được nhãn « ngôi sao năng lượng ».

f. (1 điểm) : tất cả máy sấy quần áo có hiệu suất năng lượng loại A như đã nêu tại hướng dẫn 95/13/CE của Uỷ ban.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp tài liệu chỉ rõ loại năng lượng của tất cả các máy sấy quần áo.

Lưu ý : Tiêu chí này không áp dụng đối với máy sấy quần áo điện tử không đề cập trong hướng dẫn 95/13/CE ( ví dụ máy sấy quần áo công nghiệp).

44. Máy sấy tay và máy sấy tóc điện tử cảm ứng (tối đa 2 điểm)

Tất cả các máy sấy tay (1 điểm) và máy sấy tóc điện tử cảm ứng hoặc được công nhận nhãn sinh thái ISO loại 1.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp tài liệu phù hợp của cơ sở lưu trú đáp ứng với tiêu chí này.

45. Vị trí đặt tủ lạnh (1 điểm)

Tủ lạnh tại bếp, nhà hàng, quán bar được đặt và tính toán phù hợp với các nguyên tắc tiết kiệm năng lượng để tránh tất cả sự lãng phí năng lượng.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp tài liệu giải thích chi tiết cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng được với tiêu chí này.

46. Đèn trong phòng tắt tự động (1,5 điểm)

Hệ thống tắt đèn tự đông khi khách ra khỏi phòng đạt 95% số đèn trong cơ sở lưu trú du lịch.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần chỉ rõ các kỹ thuật đặc biệt do kỹ thuật viên phụ trách lắp đặt và/ hoặc Người bảo trì hệ thống cung cấp.

47. Chế độ tắm hõi cài rõ le (1 điểm)

Tất cả các phòng tắm hõi được lắp đặt chế độ rõ le hoặc theo một quá trình vận hành bật hoặc dừng phụ thuộc vào Người sử dụng.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần chỉ rõ các kỹ thuật đặc biệt do kỹ thuật viên phụ trách lắp đặt và/hoặc bảo trì hệ thống cung cấp.

48. sưởi ấm bể bõi bằng nguồn năng lượng tái tạo (tối đa 1,5 điểm)

năng lượng được sử dụng để sưởi ấm nước bể bõi được lấy từ nguồn năng lượng tái tạo. 50% được 1 điểm, 100% được 1,5 điểm.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp cam kết phù hợp với tiêu chí này, các dữ liệu liên quan đến tiêu thụ năng lượng để sưởi ấm bể bõi cũng như tài liệu chỉ rõ số năng lượng sử dụng từ nguồn năng lượng tái tạo.

49. Đèn ngoài trời có hệ thống tắt tự động (1,5 điểm)

Đèn ngoài trời trong đó có đèn chiếu sáng không cần thiết vì lý do an toàn được tắt tự động sau 1 khoảng thời gian nhất định hoặc được bật sáng theo cảm ứng.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần chỉ rõ các kỹ thuật đặc thù do các kỹ thuật viên phụ trách lắp đặt và / hoặc bảo trì hệ thống cung cấp.

 

NƯỚC

50. Sử dụng nước mưa (2 điểm) và nước tái chế (2 điểm)

a. (2 điểm) Cần dự trữ nước mưa nhưng không được sử dụng như là nước đảm bảo vệ sinh và nước uống được.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần giải thích chi tiết cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng với tiêu chí này cũng như tài liệu phù hợp và cung cấp các bằng chứng đầy đủ về hệ thống cung cấp nước uống được tách rời hệ thống nước mưa.

b. (2 điểm) : nước tái tạo cần được dự trữ nhưng không được sử dụng như nước sạch hay nước uống được.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần giải thích chi tiết cơ sở lưu trú đáp ứng với tiêu chí này cũng như tài liệu phù hợp và cung cấp các bằng chứng đầy đủ chỉ rõ hệ thống cung cấp nước uống được hoàn toàn tách rời hệ thống nước tái tạo.

51. Hệ thống tưới cây tự động đối với khoảng không gian bên ngoài (1,5 điểm)

cơ sở lưu trú du lịch sử dụng hệ thống tưới cây tự động có thể đặt thời gian tưới và lượng nước tưới cây và không gian bên ngoài.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần giải thích chi tiết cơ sở lưu trú đáp ứng được tiêu chí này cũng như cung cấp các tài liệu phù hợp.

52. Lưu lượng nước vòi và nước vòi hoa sen (1,5 điểm)

Lưu lượng trung bình tổng thể của nước vòi và nước vòi hoa sen, ngoại trừ vòi nước bồn tắm không được výợt quá 8 lít/phút.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần giải thích chi tiết cơ sở lưu trú đáp ứng với tiêu chí này cũng như cung cấp các tài liệu phù hợp.

53. Hệ thống giội nước (1,5 điểm)

Ít nhất 95% nhà vệ sinh tiêu thụ tối đa 6 lít/1 lần

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần giải thích chi tiết cơ sở lưu trú đáp ứng với tiêu chí này cũng như các tài liệu phù hợp.

54. Tiêu thụ nước đối với máy rửa bát (1 điểm)

Tiêu thụ nước đối với máy rửa bát (w số lượng tiêu thụ) thấp hõn hoặc bằng giá trí kết quả theo công thức dưới đây khi cùng sử dụng phýõng pháp EN 50242 và và cùng chu trình chýõng trình theo hướng dẫn 97/17/CE

W (mesure) ≤ (0,625x S) +9,25

Ở đó :

W (mesuré) : Tiêu thụ nước đối với máy rửa bát, được diễn tả bằng lít cho 1 chu trình

S : Số lượng bát đĩa chuẩn cho máy rửa bát

Tiêu chí này không áp dụng đối với máy rửa bát gia đình

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp các kỹ thuật đặc biệt do các kỹ thuật viên phụ trách sản xuất, bán hoặc bảo trì máy rửa bát hoặc bằng chứng máy rửa bát đạt nhãn sinh thái cộng đồng.

55. Tiêu thụ nước đối với máy giặt (1 điểm)

Nhân viên hoặc khách sử dụng máy giặt tại cơ sở lưu trú du lịch hoặc sử dụng máy tẩy trắng không tiêu thụ quá 12 lít nước/kg vải, được tính theo tiêu chuẩn 60456 sử dụng cùng chu kỳ chuẩn 60o C theo hướng dẫn 95/12/CE.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần nêu rõ kỹ thuật đặc thù do nhân viên kỹ thuật phụ trách sản xuất, bán hoặc bảo trì máy giặt hoặc bằng chứng máy giặt đạt nhãn sinh thái cộng đồng cung cấp. Người phụ trách cở sở lưu trú du lịch cần cung cấp tài liệu kỹ thuật về dịch vụ tẩy trắng chứng nhận máy giặt mà cơ sở lưu trú sử dụng phù hợp với tiêu chí này.

56. Nhiệt độ và lưu lượng nước tại vòi (1 điểm)

Ít nhất 95% vòi nước cần có hệ thống điều chỉnh cụ thể và nhanh về nhiệt độ và lưu lượng nước.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp giải thích chi tiết cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng với tiêu chí này cũng như tài liệu phù hợp.

57. Vòi hoa sen có rõ le thời gian (1,5 điểm)

Tất cả cá vòi hoa sen dành cho nhân viên sử dụng, bên ngoài hoặc tại các nõi sử dụng chung cần có hệ thống rõ le thời gian hoặc cảm ứng tự ngắt sau một khoảng thời gian hoặc khi các vòi hoa sen không được sử dụng.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp giải thích chi tiết cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng tiêu chí này cũng như tài liệu phù hợp.

58. Phủ bể bõi (1 điểm)

Các bể bõi được bao phủ ban đêm hoặc khi được bõm đầy nước nhưng không được sử dụng trong hõn 1 ngày để ngăn chặn nước lạnh lại và giảm bốc hõi.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp giải thích chi tiết cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng với tiêu chí này cũng như tài liệu phù hợp.

59. Chống đóng băng (1,5 điểm)

Trong trường hợp đóng băng hoặc tuyết rõi, việc chống đóng băng là cần thiết, các con đường đến nõi cắm trại cần được cảnh báo an toàn bằng các phýõng tiện cõ học hoặc bằng cát, sỏi (1,5 điểm).

Nếu như sử dụng các sản phẩm hoá học không chứa nhiều hõn 1% ion clorua (1 điểm) hoặc theo nhãn sinh thái cộng đồng hoặc nhãn sinh thái quốc gia hoặc vùng ISO loại 1 ( 1,5 điểm)

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp giải thích chi tiết cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng tiêu chí này cũng như tài liệu phù hợp.

60. Chỉ dẫn về độ rắn của nước (tối đa 2 điểm)

Các chỉ dẫn về độ rắn của nước địa phýõng cần được dán gần các nõi làm tẩy trắng, máy giặt, máy rửa bát (1 điểm) để cho phép khách lưu trú và nhân viên cơ sở lưu trú sử dụng hợp lý hõn các chất tẩy rửa, hoặc hệ thống sử dụng tự động (1 điểm) lựa chọn sử dụng chất tẩy phù hợp với độ rắn của nước.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp cam kết phù hợp với tiêu chí này cũng như tài liệu phù hợp thông tin cho khách lưu trú.

61. Tiết kiệm nước trong bồn vệ sinh (1,5 điểm)

Tất cả các bồn vệ sinh có hệ thống không có nước hoặc hệ thống giật nước bằng tay hoặc điện tử cho phép rửa bồn cầu sau 1 lần sử dụng.

Đánh giá và xác nhận : Người đề nghị cần cung cấp tài liệu phù hợp cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng với tiêu chí này.

62. Sử dụng giống cây tại địa phýõng để trồng mới bên phía ngoài (1 điểm)

Phía ngoài trời được trồng cây và hàng rào từ các giống cây của địa phýõng.

Đánh giá và xác nhận: Người đề nghị cần cung cấp tài liệu phù hợp chứng minh cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng tiêu chí này.

Th.s Nguyễn Thanh Bình - (Hết Kỳ 3)

Các bài khác :

Kỳ 1

Kỳ 2

Kỳ 4 - Hết

 

Xem thêm Trở về
 
    •  Kinh nghiệm cấp nhãn sinh thái của Châu Âu (Kỳ 2)   (20/07/2012)    •  Kinh nghiệm cấp nhãn sinh thái của Châu Âu (Kỳ 1)   (19/07/2012)    •  Khách sạn Sài Gòn Morin - Mô hình tăng trưởng xanh ở Huế   (13/07/2012)    •  Những giải pháp tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường tại khách sạn Victoria Cần Thơ   (12/07/2012)    •  Hà Nội: Nâng cao chất lượng quản lý khách sạn vừa và nhỏ   (11/07/2012)
   
  Cơ quan chủ quản : TỔNG CỤC DU LỊCH
Đơn vị thực hiện : TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH
Số Giấy phép: 80/GP-TTĐT
Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung : Phan Thị Thái Hà.
Số lựot truy cập :1096496