Kết quả bình chọn
Theo bạn, để bảo vệ môi trường, không nên sử dụng các loại túi đựng bằng chất liệu nào:
Túi cói
  5.1%
3 phiếu
Túi nilon, nhựa cứng
  84.7%
50 phiếu
Túi bìa giấy
  10.2%
6 phiếu
  0.0%
0 phiếu
  0.0%
0 phiếu
  0.0%
0 phiếu
 
Cảm ơn quý độc giả đã tham gia !
Các chủ đề đã thực hiện
Theo bạn, nên đối xử thế nào với các hành vi xả rác thải của du khách không đúng nơi quy định Đang bình Kết quả
Theo bạn, để bảo vệ môi trường, không nên sử dụng các loại túi đựng bằng chất liệu nào: Hết hạn Kết quả
Theo bạn, chủ đề nào thiết thực trên web Môi trường Du Lịch Hết hạn Kết quả

Notice: Undefined variable: rowshits in E:\web\php\moitruongdulich_2012\www\vn\polls.php on line 166