Cảnh đẹp Việt Nam: biển và đảo

Cập nhật: 15/09/2008
Nguồn: TITC

Bãi biển Cửa Đại (Quảng Nam)

 

Bãi biển làng Chài (Thanh Hóa)

 

Biển Lăng Cô (Huế)

Biển Lăng Cô (Huế)

 

Bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng)

Bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng

 

Bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa)

Bãi biển Non Nước (Đà Nẵng)

 

Bãi biển Hoàng Hậu (Bình Định)

 

Bán đảo Sơn Trà - Bãi Rạng (Đà Nẵng)

 

Bãi biển Cửa Lò (Nghệ An)

 

Bãi biển Cửa Lò (Nghệ An)

Cù Lao Chàm (Quảng Nam)

 

Cù Lao Chàm (Quảng Nam)

 

Đảo Lan Châu (Nghệ An)

Bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng)

 

Bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng)

 

Thắng Cảnh Ghềnh Ráng (Bình Định)

 

Bãi biển Cửa Đại (Quảng Nam)

 

Bãi biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi)

 

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh)

 

Bãi biển Thịnh Long (Nam Định)

Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa)

 

Khu du lịch Spa Resort (Bình Định)

 

Bãi biển đảo Titốp – Hạ Long (Quảng Ninh)

Bãi Cháy – Hạ Long (Quảng Ninh)

 

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)

 

Vịnh Văn Phong (Khánh Hòa)