Thông tư số 106/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Cập nhật: 09/01/2019
Số/ Ký hiệu 106/2018/TT-BTC
Ngày ban hành 15/11/2018
Người ký Vũ Thị Mai
Trích yếu
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực ban hành Môi trường du lịch
Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tải văn bản