Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị

Cập nhật: 14/06/2021
Số/ Ký hiệu 06/NQ-CP
Ngày ban hành 21/01/2021
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành Môi trường du lịch
Ngày có hiệu lực 21/01/2021
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tải văn bản