Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Cập nhật: 20/05/2016

Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp là bản hiệp ước giữa các quốc gia thành viên về việc kiểm soát việc buôn bán, trao đổi các loài động thực vật hoang dã để tránh tình trạng khai thác quá mức dẫn đến tình trạng tuyệt chủng, ký tại Washington DC tháng 3/1973 và sửa đổi tại Bonn ngày 22/6/1979.

Tải tài liệu