Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Cập nhật: 20/05/2016

Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) được ký tại Washington DC tháng 3/1973 và sửa đổi tại Bonn ngày 22/6/1979 bao gồm khoảng 5.000 loài động vật và 25.000 loài thực vật, chia làm 3 phụ lục.

Tải tài liệu