Giới thiệu tài liệu Hướng dẫn thực hiện tốt phát triển bền vững ngành Du lịch Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Cập nhật: 17/10/2016
Cuốn tài liệu Hướng dẫn thực hiện tốt phát triển bền vững ngành Du lịch Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu” do Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” do Liên minh châu Âu tài trợ (gọi tắt là Dự án EU-ESRT) xây dựng trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động đến sự phát triển du lịch của Việt Nam.
 
Tài liệu Hướng dẫn được xây dựng nhằm mục đích phổ biến các điển hình tốt về thực hành ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực du lịch nhằm phát triển bền vững, đồng thời nâng cao nhận thức về các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu đã được thử nghiệm trên toàn cầu và đã được chứng minh là mang lại lợi ích cho sự phát triển du lịch.
 
Tài liệu gồm 4 chương và 1 phụ lục, xoay quanh các vấn đề về Du lịch và biến đổi khí hậu, Chính sách và tuyên truyền, Lập kế hoạch hành động và các phương án, kết luận một số vấn đề cùng với các tấm gương thực hiện tốt. Dựa trên các vấn đề được trình bày, tài liệu Hướng dẫn đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả và tính bền vững của ngành Du lịch trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
 
Các hướng dẫn trong tài liệu này được tham khảo từ những điển hình thực hiện tốt ở các nước khác, cũng như nhiều tài liệu tham khảo của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) và các nguồn tài liệu khác có liên quan đến biến đổi khí hậu. Hy vọng những nội dung kỹ thuật này sẽ giúp du lịch Việt Nam phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của khách du lịch trong nước và quốc tế.
 
Để thao khảo và tải tài liệu, vui lòng truy cập trang web của Dự án: www.esrt.vn
Nguồn: esrt.vn