Lập quy hoạch bảo tồn Di tích lịch sử văn hóa Kim Liên

Cập nhật: 11/05/2017
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đề nghị UBND tỉnh Nghệ An về việc lập quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử văn hóa Kim Liên, Nghệ An.
Theo đó, công văn số 1882/BVHTTDL - DSVH ngày 04/05/2017 ghi rõ, việc quy hoạch bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Kim Liên gắn với phát triển du lịch được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2003 đến nay đã hết hiệu lực. Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị lập quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử Kim Liên.
 
Ngôi nhà tranh của cụ Nguyễn Sinh Sắc – thân phụ của Bác Hồ
 
Được biết Làng Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) gắn liền với tuổi thơ của Chủ tích Hồ Chí Mình như cây đa, giếng Cốc, nhà thờ họ Nguyễn Sinh và đặc biệt nhất là ngôi nhà tranh của cụ Nguyễn Sinh Sắc – thân phụ của Bác Hồ. Nơi đây chính là cội nguồn của tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí lớn lao của một vị anh hùng dân tộc.
 
Trường Sa
Nguồn: toquoc.vn