Sổ tay sống xanh sống khỏe

Cập nhật: 18/07/2017

Cuốn “Sổ tay sống xanh sống khỏe” là dự án do Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị thực hiện nhằm giúp người đọc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên quý giá của Trái đất, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, bao gồm 6 chủ đề: Rác thải, Nước, Tiêu dùng thông thái, Năng Lượng, Ngôi nhà an toàn, và Sức khỏe.

Tải tài liệu