Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu

Cập nhật: 18/07/2017

Tài liệu được xây dựng bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với Trung tâm sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn), Tổ chức Plan tại Việt Nam và Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAID). Tài liệu cung cấp những thông tin về biến đổi khí hậu một cách đơn giản, dễ hiểu, sinh động và phù hợp với tất cả mọi người, qua đó nhằm giúp mọi người tìm hiểu và hành động tích cực cho Trái đất.

Tải tài liệu