Tài liệu Hướng dẫn vận hành du lịch lưu trú nghỉ tại nhà dân (Homestay)

Cập nhật: 19/07/2017

Cuốn Tài liệu được xây dựng bởi Chương trình Phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Tổng cục Du lịch) do Liên minh châu Âu tài trợ, nhằm nâng cao năng lực cho những người điều hành homestay ở các khu vực nông thôn xa xôi hẻo lánh ở Việt Nam, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương. Tài liệu giới thiệu về các chủ đề chính như: kỹ năng khách sạn cơ bản về dịch vụ khách hàng, dọn phòng và dịch vụ ăn uống; kỹ năng quản lý doanh nghiệp nhỏ như tiếp thị và kế toán cơ bản.

Tải tài liệu