Hướng dẫn du lịch có trách nhiệm cho hội chợ triển lãm

Cập nhật: 20/07/2017

Cuốn Tài liệu được xây dựng bởi Chương trình Phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Tổng cục Du lịch) do Liên minh châu Âu tài trợ, nhằm cung cấp cho những người hoạt động trong lĩnh vực hội chợ triển lãm một số lời khuyên hữu ích cũng như những chiến lược không tốn nhiều chi phí để giúp làm “xanh” những hội nghị, hội thảo và triển lãm trong tương lai.

Tải tài liệu