Du lịch có trách nhiệm và ngành lữ hành

Cập nhật: 20/07/2017

Cuốn Tài liệu được xây dựng bởi Chương trình Phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Tổng cục Du lịch) do Liên minh châu Âu tài trợ, nhằm cung cấp cho những người hoạt động trong lĩnh vực điều hành tour có một số định hướng với các thực tiễn về du lịch có trách nhiệm.

Tải tài liệu