Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tiến độ các dự án về biến đổi khí hậu

Cập nhật: 24/07/2017
​Nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án về biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh được đầu tư bằng nguồn vốn Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan các dự án này. ​

Theo đó, để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán, giải ngân đối với các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND huyện Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công; theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ chất lượng xây dựng công trình; đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc xác định nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục đối với diện tích cây Đước bị chết thuộc Dự án Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận.

Tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện dự án: Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với BĐKH, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh; trên cơ sở đó kiểm tra, đối chiếu mục tiêu dự án và mục tiêu chương trình, mức độ đáp ứng, giải trình việc không đầu tư các hạng mục công trình như: bến phà, khu neo đậu và sửa chữa tàu thuyền, trồng cây chắn sóng… tham mưu đề xuất UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; đồng thời lập thủ tục, gửi các Sở, ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện và các quy định của Nhà nước.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án: Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với BĐKH tại xã Tịnh Kỳ và hạng mục công trình: Khu quy tập mồ mả xã Tịnh Kỳ thuộc Dự án: Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với BĐKH, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh để đảm bảo phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt.

Tiếp tục theo dõi và tham mưu việc chuyển nguồn vốn Trung ương bố trí năm 2016 cho dự án: Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với BĐKH, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh chưa giải ngân hết sang năm 2017; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thanh toán để sẵn sàng thực hiện giải ngân ngay khi được Trung ương thống nhất chuyển nguồn thanh toán.

Đối với nguồn kinh phí đối ứng từ ngân sách tỉnh: Sở TN&MT chủ động rà soát khối lượng, kế hoạch thực hiện để xác định nhu cầu kinh phí, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn thực hiện.

Riêng đối với nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ thực hiện dự án Trồng mới rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận xin chuyển nguồn Trung ương bố trí năm 2015 để thực hiện năm 2017, yêu cầu Sở TN&MT chủ động phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xử lý cụ thể đối với nguồn kinh phí còn thiếu này.

UBND huyện Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi tập trung chỉ đạo các Phòng ban, đơn vị chức năng, UBND các xã có liên quan, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc giải quyết các vướng mắc, phấn đấu thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án BĐKH do Sở TN&MT làm chủ đầu tư trong tháng 8/2017, đảm bảo phục vụ thi công công trình theo tiến độ được duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc đảm bảo nguồn vốn Trung ương và địa phương để thực hiện các dự án; đồng thời phối hợp với các Sở: TN&MT, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện ven biển rà soát nhu cầu đầu tư các dự án thực sự cấp bách nhằm thích ứng với điều kiện BĐKH, phù hợp với mục tiêu của chương trình để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

Tin & ảnh: Yến Nhi

Nguồn: vea.gov.vn