Quảng Ngãi: 50 tỷ đồng xây dựng Công viên địa chất toàn cầu

Cập nhật: 25/08/2017
Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa thông qua Đề án xây dựng khu vực Lý Sơn-Bình Châu thành Công viên địa chất toàn cầu, giai đoạn 2017-2024 nhằm bảo vệ di sản địa chất, địa mạo, cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, kinh tế.

Một góc khu hang Câu, đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Theo đề án, công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn bao gồm vùng trung tâm là huyện đảo Lý Sơn và mở rộng ra 40km bao gồm xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) và một số vùng phụ cận. Đây là những khu vực có nhiều tiềm năng về di sản địa chất, địa mạo, cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, đa dạng sinh học.

Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi đã mời các chuyên gia, các nhà khoa học quốc tế và trong nước báo cáo kết quả khảo sát về việc lập hồ sơ Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn, Bình Châu và vùng phụ cận. Với những trầm tích núi lửa đẹp, lạ hiếm thấy cả trên cạn lẫn dưới nước, cùng với nền văn hóa bản địa đa dạng… hai địa danh nói trên chiếm được thiện cảm trong lòng những người muốn khám quá và hội đủ các tiêu chí mà giới chuyên môn đưa ra.

Khi khu vực này được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, Quảng Ngãi sẽ có thêm cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh du lịch, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững bằng ngành công nghiệp “không khói”, góp phần cải thiện chất lượng sống cho người dân trong vùng.

Dự kiến thời gian thực hiện đề án từ năm 2017 – 2024, với tổng kinh phí thực hiện hơn 48,4 tỷ đồng từ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Đề án phải đảm bảo yếu tố kết hợp vai trò quản lý của Nhà nước, sự hợp tác của doanh nghiệp, nhà khoa học, phải đặt lợi ích của cộng đồng dân cư bản địa lên hàng đầu.

Bên cạnh hình thành Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn – Bình Châu, tỉnh sẽ hợp tác với Viện Khoa học địa chất Việt Nam hoàn thiện hồ sơ liên quan, sớm trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Công viên địa chất toàn cầu. Đồng thời, Quảng Ngãi sẽ nhanh chóng thực hiện việc tuyên truyền cho nhân dân địa phương nằm trong vùng công viên địa chất, để nâng cao nhận thức của họ trong việc bảo tồn môi trường sinh thái.

Tin, ảnh: Lan Anh

Nguồn: Báo TNMT
  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội