Cà Mau bảo tồn di tích gắn với phát triển du lịch

Cập nhật: 08/12/2017
Năm 2018, tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm tu bổ, chống xuống cấp đối với nhiều di tích gắn với phát huy giá trị của hệ thống di tích trên địa bàn.

Theo đó, Ban Quản lý di tích tỉnh Cà Mau nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chú trọng tu bổ, tôn tạo các di tích; xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng chống xuống cấp các điểm di tích, phối hợp đơn vị liên quan thực hiện trùng tu, phục dựng địa điểm di tích thuộc Xứ ủy Nam Bộ - Trung ương cục miền Nam (giai đoạn từ cuối năm 1949 đến đầu năm 1955), trận chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là, địa điểm Chứng tích tội ác Mỹ - Ngụy ở Biệt khu Hải Yến - Bình Hưng. 
 

Địa điểm trận Chiến thắng Chà Là (huyện Đầm Dơi). Nguồn camau.gov.vn


Ban Quản lý di tích tỉnh Cà Mau cũng tiếp tục lập hồ sơ khoa học trình xếp hạng 8 di tích cấp tỉnh và 1 di tích cấp quốc gia; tổ chức sưu tầm, trưng bày hình ảnh, hiện vật tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà trưng bày của các Di tích văn hóa - lịch sử Hồng Anh Thư Quán, Bến Vàm Lũng thuộc đường Hồ Chí Minh trên biển, Căn cứ Tỉnh ủy tại Lung Lá Nhà Thể, Căn cứ Tỉnh ủy tại Xẻo Đước. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động lễ hội, lễ giỗ tại các điểm di tích, chỉnh trang điểm di tích tạo cảnh quan, môi trường sạch đẹp... 

Trưởng ban Quản lý di tích tỉnh Cà Mau Lê Minh Sơn cho biết, toàn tỉnh hiện có 28 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh, 10 di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư kinh phí nhằm tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa - lịch sử trên địa bàn. Cụ thể, tỉnh ưu tiên kinh phí tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp đối với các công trình di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng của tỉnh như: Bến Vàm Lũng, đường Hồ Chí Minh trên biển, Đình Tân Hưng, Căn cử Tỉnh ủy Lung Lá Nhà Thể, Căn cứ Tỉnh ủy tại Xẻo Đước, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Viên An, huyện Ngọc Hiển)... 

Ban Quản lý di tích tỉnh đã thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích văn hóa - lịch sử, tham mưu các cấp, ngành ban hành Quyết định xếp hạng thêm 4 di tích lịch sử cấp tỉnh gồm: Miếu Thần Minh (phường 4, thành phố Cà Mau), Đình thần Tân Lộc (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình), địa điểm trận chiến thắng Bào Thúi (xã An Xuyên, thành phố Cà Mau) và  Đòn Dong - Tân Quảng (huyện Phú Tân); tích cực tham gia sưu tầm hiện vật trưng bày, hoàn chỉnh lý lịch hiện vật bổ sung tại di tích Căn cứ Tỉnh ủy tại Xẻo Đước và di tích Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ . 

Các điểm di tích ở Cà Mau luôn thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, nghiên cứu khoa học. 11 tháng năm 2017 đã có gần 130 đoàn khách với hơn 9.750 lượt khách đến tham quan tại các điểm di tích như Bến Vàm Lũng thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, Đình Tân Hưng, Hồng Anh Thư Quán, địa điểm chứng tích tội ác Mỹ - Ngụy ở biệt khu Hải Yến - Bình Hưng, Căn cứ Tỉnh ủy tại Lung Lá Nhà Thể, Căn cứ Tỉnh ủy tại Xẻo Đước... Riêng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (tọa lạc tại phường 1, thành phố Cà Mau) đã đón và phục vụ 106 đoàn khách, hơn 50.000 lượt khách đến tham quan, tăng 1,3% lượt khách so cùng kỳ năm 2016.

Kim Há 

Nguồn: dantocmiennui.vn