Hà Nội sẽ xin ý kiến Nhân dân về bảng chỉ dẫn, logo du lịch làng nghề

Cập nhật: 14/12/2017
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp nghe chuyên gia Pháp báo cáo về thiết kế hệ thống biển chỉ dẫn du lịch và bộ nhận diện thương hiệu (logo) làng nghề Hà Nội.

Theo đó, ngày 25/11, Chủ tịch UBND TP đã giao Sở Du lịch phối hợp với Sở Ngoại vụ cùng chuyên gia Pháp và đơn vị tư vấn làm việc với đầu mối vùng Il-de-France (Pháp) bổ sung nội dung thiết kế biển chỉ dẫn du lịch và bộ nhận diện thương hiệu làng nghề Hà Nội vào Chương trình hợp tác giữa TP Hà Nội và vùng Il-de-France. TP đã có kế hoạch bố trí địa điểm văn phòng làm việc tại Hà Nội cho các chuyên gia nước ngoài theo chương trình hợp tác này.

 Hà Nội sẽ xin ý kiến Nhân dân về bảng chỉ dẫn, logo du lịch làng nghề.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng kết luận, cơ bản thống nhất phương án thiết kế (Hà Nội kết nối) và những nội dung chuyên gia Pháp báo cáo về hệ thống biển chỉ dẫn du lịch.

Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với đơn vị tư vấn và chuyên gia Pháp tiếp thu một số nội dung để hoàn thiện về cột chỉ dẫn du lịch, bản đồ, nội dung biển chỉ dẫn, chất liệu, trung tâm thông tin – hỗ trợ khách du lịch Hà Nội, để thành phố xem xét, quyết định.

Đối với bộ nhận diện thương hiệu làng nghề Hà Nội, mỗi loại đề nghị nghiên cứu thiết kế 1-3 phương án logo và thực hiện lấy ý kiến theo 3 bước từ các hiệp hội, làng nghề, các chuyên gia đến báo chí và người dân, sau đó tổng hợp báo cáo UBND TP.

Các mẫu sản phẩm lưu niệm du lịch cần tích hợp các mã xuất xứ hàng hóa, thông tin riêng biệt của từng loại sản phẩm; mỗi khu, điểm du lịch cần có sản phẩm lưu niệm đặc trưng.

Sở Du lịch Hà Nội lập đề án rà soát thống kê danh sách các điểm du lịch trên địa bàn để đề xuất triển khai lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn du lịch đã được phê duyệt.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý chỉ đạo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, Đài PT-TH Hà Nội, báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế&Đô thị mở chuyên mục xin ý kiến nhân dân về các nội dung bảng chỉ dẫn du lịch, logo du lịch làng nghề.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị tư vấn, chuyên gia lập hồ sơ đăng ký bản quyền quốc tế và Việt Nam theo quy định toàn bộ thiết kế Biển chỉ dẫn du lịch và bộ nhận diện thương hiệu làng nghề Hà Nội.

Nguồn: Kinhtedothi.vn