Bình Thuận thiết lập và quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Cau

Cập nhật: 28/07/2008
Tỉnh Bình Thuận vừa duyệt đề cương chi tiết đề án “Thiết lập và quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Cau” thuộc huyện Tuy Phong.

Trong đó phạm vi nghiên cứu là khu vực quanh đảo Cù Lao Cau cho đến ven bờ biển thuộc các các xã: Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo, Phước Thể và thị trấn Liên Hương với tổng diện tích khoảng 12.500 ha. Đây là đề án nhằm thiết lập Khu bảo tồn biển Cù Lao Cau, một khu bảo tồn biển kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh, góp phần duy trì ổn định nguồn lợi hải sản vùng biển ven bờ của địa phương cũng như các tỉnh lân cận.

Ngoài ra, đề án còn hướng đến việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ nguồn lợi, bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sinh vật, tăng cường công tác bảo vệ và bảo tồn đa dạng thủy sinh vật biển phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển du lịch sinh thái biển.

Nguồn: TTXVN