Việt Nam - Nhật Bản hợp tác trồng rừng ngập mặn

Cập nhật: 29/07/2008
Hơn 40 thành viên của tổ chức Hành động và Phục hồi rừng ngập mặn Nhật Bản (ACTMANG) đã tham gia chương trình hợp tác trồng rừng ngập mặn, tổ chức tại tỉnh Khánh Hoà từ ngày 25 - 27/7/2008.

Đây là một phần trong chương trình khôi phục rừng ngập mặn các quốc gia đang có nguy cơ biển xâm lấn đất đai của tổ chức ACTMANG thực hiện với sự hợp tác của Công ty Tokio Marine (Nhật Bản).

Tại Việt Nam, chương trình này được thực hiện bởi sự phối hợp giữa tổ chức ACTMANG với Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường (CRES) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Khánh Hoà.

Trong 3 ngày, chương trình đã trồng mới và trồng dặm gần 4ha rừng ngập mặn với khoảng hơn 1 tấn cây giống tại 2 xã Ninh Ích và Ninh Hà thuộc huyện Ninh Hoà.

Từ năm 1992 đến nay, chương trình này đã giúp các tỉnh, thành phố ven biển Việt Nam trồng hơn 2.500ha rừng ngập mặn.

Riêng tỉnh Khánh Hoà, những năm gần đây đã trồng gần 20ha rừng ngập mặn ở các địa phương ven biển, tập trung chủ yếu ở các khu vực Tuần Lễ (Vạn Ninh); Ninh Ích, Ninh Hà (Ninh Hoà); Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Vĩnh Phương (Nha Trang), Đầm Triều (Cam Lâm).

Nguồn: TTXVN