Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Cập nhật: 04/08/2008
Trong khuôn khổ của Dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học lưu vực sông Đồng Nai” thuộc Chương trình bảo tồn đa dạng sinh học Châu Á-ARBCP, Cục Kiểm lâm phối hợp với tổ chức Winrock International (Tổ chức phi Chính phủ của Hoa Kỳ) đã họp đánh giá kết quả các hoạt động bước đầu của dự án và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1/8/2008.

Phó Giám đốc Cơ quan Kiểm lâm vùng III  Thái Truyền, cho biết,  dự án thực hiện tuy chưa đầy một năm nhưng đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng như: Hoàn thành đánh giá sinh học, xác định trọng tâm bảo tồn và các vùng trọng điểm bảo tồn trong lưu vực sông Đồng Nai; hỗ trợ công tác tuần tra bảo vệ rừng và thực hiện giám sát sinh học 10 loài động, thực vật có tên trong sách đỏ. Đặc biệt, dự án đã hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng trong việc triển khai thực hiện tích cực cơ chế chi trả môi trường rừng - được xem là một hình mẫu để áp dụng cho các tỉnh khác và trong vùng cảnh quan.

 

Thông qua các hoạt động của dự án, người dân và các tổ bảo tồn và phát triển cộng đồng được hưởng lợi qua hoạt động hỗ trợ sản xuất, nâng cao sinh kế (trồng ca cao dưới tán rừng nghèo, trồng sả, trồng luồng và quy trình chế biến sản phẩm thủ công..) và trong tương lai gần là thu nhập từ thực hiện thí điểm cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng. Các đối tượng phải chi trả dịch vụ môi trường rừng trong Quyết định 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Chính phủ Việt Nam cho dịch vụ điều tiết và cung ứng nguồn nước là Nhà máy thủy điện Đa Nhim, Nhà máy thủy điện Đại Ninh, Công ty cấp nước thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cấp nước thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) và các tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại hình du lịch. Các đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng là các chủ rừng (tổ chức nhà nước, doanh nghiệp thuê đất lâm nghiệp) và các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng thông qua hình thức trả tiền công bảo vệ rừng trên diện tích được chủ rừng giao khoán. Dự kiến, trong tháng 8/2008, danh sách các đối tượng được chi trả được hoàn tất và đầu năm 2009 tiến hành chi trả. Quy mô diện tích khu vực được áp dụng thí điểm là 245.000ha.

 

Được biết, tổng kinh phí cho dự án này trị giá 4 triệu USD Mỹ với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) và được triển khai tại các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước. Dự án tập trung bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái đã bị suy giảm và bảo vệ các diện tích thực vật và động vật hoang dã rộng lớn khỏi tác động của quá trình phát triển, đồng thời khuyến khích người dân địa phương tham gia quản lý các nguồn lực.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường