Bắc Giang: Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018

Cập nhật: 01/02/2018
Nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018.

Cụ thể, Sự kiện chính thức của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 diễn ra từ 20h30 – 21h30 ngày 24/3/2018 bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động các tổ chức và người dân tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018.

UBND các huyện, thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức và người dân tham gia vào các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018.

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên thế giới. Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 sẽ diễn ra từ 20h30 – 21h30 Thứ Bảy ngày 24/3/2018 trên toàn thế giới.

An An (T/h)

Nguồn: Tạp chí Môi trường và Cuộc sống