Năm 2018 sẽ triển khai việc bảo tồn lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số

Cập nhật: 28/02/2018
Chiều 26/2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã có buổi làm việc với Vụ Văn hóa dân tộc về Kế hoạch công tác năm 2018 và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung đã báo cáo Thứ trưởng tiến độ thực hiện công tác năm 2018. Theo báo cáo, sau khi có kế hoạch công tác năm 2018, Vụ đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các chuyên viên, đến nay đã triển khai một số đầu việc:

Về Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái lần thứ VI tại tỉnh Hà Giang, quy mô cấp toàn quốc, Vụ đã dự thảo kế hoạch tổ chức Liên hoan và xin ý kiến của các đơn vị liên quan, dự thảo Quyết định trình lãnh đạo Bộ ký. Còn về Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III tại tỉnh Quảng Nam, Vụ đang dự thảo kế hoạch, trao đổi với tỉnh Quảng Nam thống nhất kế hoạch tổ chức Ngày hội. Dự kiến đầu tháng 3 đi khảo sát địa điểm để tổ chức Ngày hội. Về Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt – Trung lần thứ I, dự kiến tổ chức tại tỉnh Lai Châu, hiện Vụ đã dự thảo công văn đề nghị tổ chức, trình Lãnh đạo Bộ ký; Về Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X tại tỉnh Vĩnh Phúc, Vụ đã trao đổi với Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội…

Bên cạnh đó, Vụ sẽ triển khai các nhiệm vụ: Tổ chức 02 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho đồng bào dân tộc thiểu số có số dân rất ít người (dưới 10.000 người), dân tộc Lự và La Hủ tại tỉnh Lai Châu ; Tổ chức 02 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, già làng, trưởng bản, người có uy tín thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng; Tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo tại tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang; Tổ chức 01 Đội tuyên truyền văn hóa (văn hóa và biên phòng) đi biểu diễn phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới, biển đảo khu vực miền Trung; Đưa các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật (các trường văn hóa nghệ thuật thuộc Bộ) phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc; Tổ chức cuộc thi cho các tác giả người dân tộc thiểu số sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số miền núi…

Ngoài ra, Vụ sẽ tổ chức Sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”; Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam….

Ngoài các nhiệm vụ kế hoạch công tác 2018, Vụ cũng thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2018, gồm: Bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống: Làng truyền thống dân tộc Churu, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; Làng Đồng Thanh, dân tộc Tày, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; Bản Suối Lìn, dân tộc Dao, huyện Vân Hồ. Vụ đã có công văn gửi các tỉnh hướng dẫn thực hiện hỗ trợ bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2018.

Về việc bảo tồn lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số, dự kiến sẽ có 10 lễ hội của 10 tỉnh; Vụ đã có công văn gửi các tỉnh hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2018.

Đối với Dự án Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa: Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú, Vụ đã có công văn gửi 43 tỉnh hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III năm 201 8…

Trong thời gian tới, đối với các Ngày hội, giao lưu, Vụ sẽ hoàn thiện các văn bản liên quan, Kế hoạch tổ chức, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội; Công tác tại địa phương và làm việc với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan thống nhất nội dung tổ chức Ngày hội; Thống nhất tỉnh đăng cai Ngày hội giao lưu văn hóa tuyến biên giới Việt - Trung lần thứ I; Trao đổi với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết, sơ kết; Đồng thời, trao đổi với các địa phương có liên quan, thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức các lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa phi vật thể; tổ chức Đội tuyên truyền văn hóa (văn hóa và biên phòng) đi biểu diễn phục vụ đồng bào dân tộc thiểu sổ vùng biên giới, biển đảo khu vực miền Trung,...

Về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, hiện Vụ đã dự thảo Kế hoạch và xin ý kiến của các đơn vị liên quan góp ý, chỉnh sửa hoàn thiện và trình lãnh đạo Bộ ký ban hành.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy biểu dương Lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc đã có sự chủ động trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2018. Theo đó, về việc tổ chức các Ngày hội, Thứ trưởng đề nghị Vụ chủ động có văn bản, kế hoạch gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh đăng cai, tham gia; Về xây dựng Kế hoạch triển khai Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng đề nghị Vụ tiếp thu ý kiến của Văn phòng Bộ, chỉnh sửa, tổng hợp, tiếp tục gửi xin ý kiến các đơn vị liên quan, trình Lãnh đạo bộ xem xét phê duyệt. Thứ trưởng đề nghị Lãnh đạo Vụ phải sát sao từng đầu công việc, để hoàn thành kế hoạch đề ra theo đúng tiến độ yêu cầu.

Nguồn: Tổ Quốc