2009: Thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng

Cập nhật: 12/08/2008
Cục Kiểm lâm vừa giới thiệu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện thí điểm tại một số địa phương từ ngày 1/1/2009.

Chính sách này nhằm thực hiện xã hội hóa, nghề rừng, từng bước tạo lập cơ sở kinh tế bền vững cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ, nhất là bảo đảm nguồn nước cho sản xuất điện, nước và các dịch vụ kinh doanh du lịch.

 

Các địa phương thí điểm gồm tỉnh Lâm Đồng, Sơn La, Đồng Nai, Hòa Bình, Bình Thuận, Ninh Thuận và Tp. Hồ Chí Minh.

Các tổ chức sử dụng và phải chi trả dịch vụ môi trường rừng gồm các nhà máy thủy điện Đại Ninh, Đa Nhim, Hòa Bình, các nhà máy thủy điện dọc Suối Sập thuộc tỉnh Sơn La, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh), Công ty Xây dựng và cấp nước Đồng Nai, Chi nhánh xây dựng và Cấp nước các huyện Phú Yên và Mộc Châu, thuộc Công ty Cấp nước Sơn La; tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại hình du lịch và sản phẩm du lịch trên địa bàn các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc phạm vi hành chính của hai tỉnh Lâm Đồng và Sơn La.

 

Các đối tượng được chi trả gồm toàn bộ chủ rừng nằm ở vùng đầu nguồn lưu vực sông Đồng Nai, sông Đà, trong phạm vi hành chính của tỉnh Lâm Đồng và Sơn La.

 

Thời gian thực hiện Quyết định là hai năm.

Nguồn: Khoa học & Phát triển