Cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu và kinh doanh du lịch

Cập nhật: 07/03/2018
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định quy định hoạt động cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh, áp dụng ở những địa bàn quy hoạch trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ, kinh doanh du lịch sinh thái.

Đối với những khu vực chưa có trong quy hoạch trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ, kinh doanh du lịch sinh thái, các địa phương, đơn vị liên quan có văn bản báo cáo UBND tỉnh để xem xét trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bằng văn bản trước khi triển khai thực hiện, đồng thời tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh bổ sung vào quy hoạch. Đối tượng cho thuê môi trường rừng là cá nhân, hộ, nhóm hộ, cộng đồng, các tổ chức kinh tế trong nước có nhu cầu và khả năng đầu tư trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ, kinh doanh du lịch sinh thái trong vùng quy hoạch.

UBND tỉnh quy định, thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu và lâm sản ngoài gỗ tối đa là 25 năm; trồng sâm Ngọc Linh tối đa là 40 năm; kinh doanh du lịch sinh thái tối đa là 50 năm. Sau khi hết thời hạn thuê, đối với các trường hợp có nhu cầu tiếp tục thuê; đồng thời trong quá trình sử dụng rừng đã chấp hành đúng các quy định pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng phù hợp với quy hoạch, được xem xét ưu tiên để tiếp tục kéo dài thời gian cho thuê, nhưng không quá 20 năm. Mức giá cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ: 400 nghìn đồng/ha/năm; để kinh doanh du lịch sinh thái, mức giá thuê được tính bằng 2% doanh thu; trường hợp mới đầu tư, đi vào hoạt động được miễn tiền thuê trong 3 năm đầu. Mức giá quy định nêu trên chỉ áp dụng trong trường hợp có 1 tổ chức, cá nhân đề nghị được thuê môi trường rừng. Nếu có từ 2 tổ chức, cá nhân trở lên cùng đề nghị được thuê tại một địa điểm thì giá cho thuê được quyết định thông qua đấu giá.

Châu Nữ

Nguồn: baoquangnam.vn