Thông qua Báo cáo quy hoạch ATK Định Hoá gắn với phát triển du lịch

Cập nhật: 14/03/2018
Ngày 12-3, UBND tỉnh đã họp, thông qua Báo cáo “Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hoá gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030”. Báo cáo quy hoạch do Công ty CP Quy hoạch và kiến trúc Việt Nam xây dựng. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Theo Báo cáo quy hoạch: Hệ thống điểm di tích ATK trong vùng nghiên cứu thuộc tỉnh phân bổ tập trung chủ yếu ở các huyện Định Hoá và rải rác tại các huyện Phú Lương, Đại Từ. Với tổng số 165 di tích, trong đó 26 di tích cấp Quốc gia, 30 di tích cấp tỉnh, 109 di tích chưa xếp hạng. Từ nhiều năm gần đây, công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích ATK đã được Nhà nước quan tâm đầu tư tôn tạo, bảo vệ. Tuy nhiên các dự án mới chỉ tập trung vào việc phục hồi, tôn tạo di tích gốc, xây nhà bia, bia ghi sự kiện mà chưa chú ý đến việc nghiên cứu, sưu tầm, tổ chức trưng bày; chưa có quy hoạch tổng thể di tích; chưa gắn được di tích với các tài nguyên du lịch của địa phương, nên không thu hút được du khách.

Báo cáo quy hoạch cũng nêu rõ về điều kiện hiện trạng các khu vực quy hoạch; Dự báo phát triển và xác định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khu vực quy hoạch trong quá trình quản lý di sản; Dự báo về nhu cầu du lịch và các dịch vụ kèm theo; các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật; Giải pháp gắn quy hoạch tổng thể với phát triển du lịch và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch, trong đó tập trung vào các giải pháp quản lý quy hoạch; bộ máy quản lý; cơ chế thực hiện; các chính sách ưu tiên bảo tồn, phát huy giá trị di tích nhằm nâng cao đời sống người dân trong vùng di tích…

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng đã yêu cầu cơ quan tư vấn tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại diện các cơ quan chức năng tỉnh đã tham gia, trên cơ sở thực tế điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu lựa chọn các hạng mục xây dựng đặc trưng phục vụ du lịch; đề ra giải pháp cụ thể để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, thống nhất phương án trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phạm Ngọc Chuẩn

Nguồn: baothainguyen.org.vn