Sắp diễn ra Hội thảo khoa học “Giải pháp xanh cho nguồn nước”

Cập nhật: 14/03/2018
Nhằm có các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018, vào sáng ngày 16/3 tới đây, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp xanh cho nguồn nước”.

Hội thảo với chủ đề “Giải pháp xanh cho nguồn nước” nhằm tạo diễn đàn cho các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học chia sẻ các kiến thức, sự hiểu biết  liên quan đến các chính sách quản lý tài nguyên nước; quản lý các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và đặc biệt là các giải pháp quản lý và bảo vệ nguồn nước dựa vào thiên nhiên.

Tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển năm 1992 tổ chức ở Rio, Brazil, ngày 22 tháng 3 được chọn là Ngày Nước thế giới. Ngày này được Liên hiệp quốc tổ chức trên toàn cầu hàng năm nhằm nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ, giữ gìn nguồn tài nguyên nước.

Mỗi năm, Liên Hợp quốc sẽ  lựa chọn một chủ đề cụ thể cho Ngày Nước thế giới để phản ánh những khía cạnh khác nhau về nước. Theo đó, chủ đề của Ngày Nước thế giới 2018 là “Nước với thiên nhiên” nhằm nhấn mạnh vai trò của thiên nhiên trong việc bảo vệ nguồn nước.

Thúy Hằng

Nguồn: TN&MT