UBND tỉnh làm việc với nhóm chuyên gia UNESCO khảo sát tại Quảng Ninh

Cập nhật: 16/03/2018
Ngày 14-3, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với nhóm chuyên gia UNESCO nghiên cứu, khảo sát chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế về Di sản thế giới và phát triển bền vững. Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


 

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Theo kết quả làm việc giữa đồng chí Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Michel Croft, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội vào cuối năm 2017, hai bên thống nhất sẽ tổ chức hội thảo quốc tế về Di sản thế giới và phát triển bền vững vào tháng 7-2018 tới đây.

Để chuẩn bị cho nội dung cho hội thảo này, Văn phòng UNESCO Hà Nội sẽ thực hiện chuyến khảo sát thực tế tại một số khu di sản thế giới ở Việt Nam, trong đó có Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Những vấn đề nhóm chuyên gia nghiên cứu khảo sát chủ yếu tập trung vào công tác quản lý, bảo vệ di sản và phát triển bền vững; đồng thời, lắng nghe quan điểm các bên liên quan trong công tác quản lý di sản.

Chia sẻ về công tác quản lý, bảo vệ di sản và phát triển bền vững Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua, kết quả thu được trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị vịnh Hạ Long đã góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch, số lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ngày càng tăng. Doanh thu từ du lịch đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống dân cư ngày càng được cải thiện.

Công tác quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long do các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương thực hiện; bên cạnh đó còn có sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng địa phương. Thông qua sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân, cộng đồng địa phương vào công việc quản lý di sản đã góp phần phát huy được giá trị của di sản, cụ thể như việc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch, phát triển các loại hình du lịch, thu hút khách du lịch đến tham quan; đồng thời, mang lại lợi ích cho cộng đồng bằng việc tạo ra công ăn việc làm, thu nhập cho người. Qua đó tạo nguồn cho việc tu bổ, giữ gìn giá trị của di sản. Tuy nhiên sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng địa phương vào việc quản lý di sản phải dưới sự định hướng của cơ quan quản lý nhà nước, tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguyên vẹn giá trị của di sản.

Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long được Quảng Ninh quản lý, bảo tồn và phát huy tốt giá trị trong nhiều năm qua

Việc để các doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng cùng với cơ quan quản lý Nhà nước tham gia quản lý di sản đã góp phần vừa bảo vệ bền vững di sản, vừa góp phần phát huy được giá trị của di sản, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh và quốc gia.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh cũng chia sẻ thêm với nhóm chuyên gia UNESCO về sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân trong việc thiết kế và lập kế hoạch cho quản lý di sản; sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân vào việc quản lý di sản, cung cấp dịch vụ phục vụ khách du lịch; các quy định pháp lý và quy định hiện hành cho sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân; các vấn đề xã hội và môi trường; vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước…/.

Thu Chung

Nguồn: QNO