Xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm môi trường

Cập nhật: 14/08/2008
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có Chỉ thị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập.

Theo đó, nhằm gìn giữ môi trường bền vững, ngăn ngừa những tác động xấu đối với môi trường, ứng phó kịp thời sự cố môi trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó tập trung vào các dự án đầu tư, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các làng nghề, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngành Công an cần đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép, nhất là việc vận chuyển qua biên giới các loại chất thải, rác thải, chất phóng xạ, lâm sản, các loài động vật hoang dã, quý hiếm. Không để các loại phương tiện cơ giới đã hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung một số quy định có liên quan của Bộ luật Hình sự năm 1999 bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác bảo vệ môi trường hiện nay.

Trong Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ: Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học-Công nghệ, Bộ Tư pháp... kiểm tra tình hình nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghệ lạc hậu, phế liệu có khả năng gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở y tế có khả năng gây ô nhiễm môi trường, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các nguồn phóng xạ; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không có hệ thống, phương tiện, biện pháp xử lý chất thải và không có biện pháp khắc phục sự cố môi trường...

Chỉ thị nêu rõ: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để kéo dài tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn, lĩnh vực do mình quản lý.

Nguồn: Báo Văn hóa