Đà Nẵng tăng cường biện pháp bảo đảm môi trường du lịch an toàn và phát triển bền vững

Cập nhật: 20/08/2008
Nhằm đảm bảo môi trường du lịch an toàn và khai thác, phát triển du lịch bền vững, Tp. Đà Nẵng đã chú trọng tới việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn, kịp thời xử lý những vi phạm.

Trong tháng 7/2008, đoàn thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Du lịch xử lý 9/14 trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch: nhân viên không đủ tiêu chuẩn, chưa có báo cáo tác động môi trường và công tác bảo vệ môi trường hàng năm, không mua bảo hiểm cho đoàn khách… Đây là biện pháp quan trọng giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ tính tới những yếu tố phát triển bền vững, đảm bảo khai thác kinh tế du lịch hiệu quả.

Cùng với việc tăng cường thanh kiểm tra và xử lý vi phạm, Thành phố cũng đẩy mạnh công tác an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho du khách. Vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng cho phép thành lập 2 đội trật tự du lịch và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9/2008.

Nguồn: ĐCSVN