Bình Định tổ chức Hội thảo tìm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Cập nhật: 10/04/2018
5 báo cáo chuyên đề: Thông tin chung về dự án; Tình hình BĐKH và thiên tai; Cập nhật kịch bản BĐKH tại tỉnh Bình Định theo tiếp cận mới của Ủy ban Liên Chính phủ về BĐKH; Đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương do BĐKH đến tỉnh Bình Định; Đề xuất các giải pháp trọng tâm và các dự án phục vụ ứng phó với BĐKH tại tỉnh đã được các nhà nghiên cứu đưa ra tại Hội thảo.

Biến đổi khí hậu đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân

Chiều 9/4, tại Tp Quy Nhơn đã diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu, cập nhật tình hình biến đổi khí hậu (BĐKH) tại tỉnh Bình Định và đề xuất các giải pháp ứng phó”. Hội thảo do Văn phòng Điều phối về BĐKH tỉnh phối hợp với Viện Khí tượng Thủy văn Hải văn và Môi trường (KT-TV-MT) tổ chức.

Tham gia Hội thảo có trên 80 đại biểu là các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài tỉnh. Tại Hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu một số nội dung chủ yếu về Dự án “Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Bình Định”.

Theo đó, các nhà nghiên cứu của Viện KT-TV-MT đã giới thiệu 5 báo cáo chuyên đề: Thông tin chung về dự án; Tình hình BĐKH và thiên tai; Cập nhật kịch bản BĐKH tại tỉnh Bình Định theo tiếp cận mới của Ủy ban Liên Chính phủ về BĐKH; Đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương do BĐKH đến tỉnh Bình Định; Đề xuất các giải pháp trọng tâm và các dự án phục vụ ứng phó với BĐKH tại tỉnh.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đã đề xuất một số biện pháp ứng phó với BĐKH tỉnh Bình Định như: Nâng cao năng lực cộng đồng ứng phó với BĐKH; chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai và BĐKH với ngành, lĩnh vực dự báo thiên tai; đảm bảo an ninh nguồn nước, lương thực, cũng như điều kiện sinh hoạt và sản xuất cho cộng đồng trong bối cảnh BĐKH; tăng cường năng lực ứng phó với BĐKH cho cán bộ quản lý và cơ quan quản lý các cấp; tăng cường năng lực quan trắc, dự báo thiên tai và BĐKH…

Nguồn: moitruong.net.vn