Đà Nẵng: Lên kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018

Cập nhật: 16/05/2018
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018. Theo đó, thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng sẽ diễn ra từ ngày 10 – 15/5/2018, và có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới 5/6/2018.

Với chủ đề “Nước sạch và Vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng”, kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, phát thanh, truyền hình, biểu ngữ, áp phích, tờ rơi... kêu gọi sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể, các thành phần doanh nghiệp và người dân hành động thiết thực trong việc sử dụng tiết kiệm nước, bảo vệ tài nguyên nước, vệ sinh môi trường, trồng cây, trồng hoa.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc treo biểu ngữ, áp phích trước cổng công sở và các chi nhánh cấp nước tập trung nông thôn thời gian từ ngày 10 - 15/5/2018; đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kiến thức cho cộng đồng dân cư trong việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thi công công trình cấp nước sạch tại xã Hòa Bắc; chỉ đạo Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục cho các em học sinh thường xuyên giữ gìn vệ sinh, rửa tay với xà phòng và nước sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đề phòng ngừa bệnh tiêu chảy và chân tay miệng và để bảo vệ khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; chú trọng tổ chức các hoạt động thiết thực để tuyên truyền cho đội ngũ giáo viên, học sinh nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về nước sạch và giữ gìn vệ sinh bằng các hình thức tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, thi viết, vẽ...; tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh cá nhân, thăm quan các công trình cấp nước và vệ sinh công cộng.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường lồng ghép tuyên truyền, đưa tin các nội dung về cấp nước và vệ sinh môi trường trên Chuyên mục Thành phố Môi trường phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng và website của Sở Tài nguyên và Môi trường; tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp, trong đó chú trọng đến tổng dọn vệ sinh môi trường các hồ, đầm, kênh, mương, các công trình cấp nước, các bãi biển du lịch...; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định bảo vệ môi trường của các đơn vị theo thẩm quyền; rà soát các điểm nóng môi trường, trạm xử lý nước thải, cửa xả ven biển trên địa bàn thành phố đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nuớc dùng cho ăn uống, sinh hoạt; tuyên truyền và hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ nước và sử dụng nước an toàn cho gia đình; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm túc công tác thu gom, phân loại chất thải tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

UBND thành phố yêu cầu UBND các quận/huyện phát động phong trào toàn dân hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường đến các tổ dân phố, thôn; tổ chức đưa tin, tuyên truyền về nội dung và các hoạt động triển khai hưởng ứng Tuần lễ nước sạch; treo băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền; chỉ đạo UBND phường, xã huy động lực lượng, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, tập trung vào thu dọn vệ sinh môi trường các khu đất trống, hồ, đầm, kênh, mương, các công trình cấp nước, các bãi biển du lịch... trên địa bàn. Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Liên Đoàn lao động thành phố, Thành đoàn Đà Nẵng và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động có ý nghĩa để vận động cộng đồng, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường.

Yến Nhi

Nguồn: www.monre.gov.vn