Bình Dương: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018

Cập nhật: 17/05/2018
Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2018 là “Chống lại ô nhiễm chất thải nhựa - Nếu bạn không tái sử dụng thì hãy từ chối sử dụng” là lời kêu gọi cùng nhau hành động để chống lại một trong những thách thức lớn về môi trường. Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 2018.

Theo đó, Bình Dương kêu gọi cộng đồng xã hội cùng hành động để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tới môi trường tự nhiên và sức khỏe của cộng đồng; đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường; tăng cường sự tham gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể, học sinh, sinh viên và cộng đồng xã hội tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; thu hút và huy động sự tham gia của các em học sinh, sinh viên trong hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường; tăng cường nâng cao nhận thức và chuyển biến hành vi của cộng đồng về các hoạt động bảo vệ môi trường; tập trung sự chú ý của các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp về ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ môi trường. Thông qua đó, kêu gọi các tầng lớp nhân dân bằng nhiều cách, hạn chế gây ô nhiễm chất thải nhựa, tích cực nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Cụ thể, Chi cục Bảo vệ Môi trường Bình Dương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội môi trường tại Trường Đại học Thủ Dầu Một vào ngày 3/6/2018. Thành phần tham dự khoảng 1.100 người; tổ chức hoạt động “Lớp học môi trường cho học sinh tiểu học” và tổng kết hoạt động tại Ngày hội môi trường; tổ chức hoạt động đổi chất thải lấy quà tặng và các trò chơi tương tác về bảo vệ môi trường tại Ngày hội; tổ chức các gian hàng triển lãm mô hình, công nghệ thân thiện với môi trường, kết quả nghiên cứu, dự án, sản phẩm, ý tưởng về môi trường.

Đồng thời, phát động, vận động một số doanh nghiệp tham gia triển lãm các loại sản phẩm, công nghệ thân thiện với môi trường; phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi sáng tác video clip tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Ngoài  ra, thực hiện 500 băng ron dọc và 10 băng rôn ngang để treo tại khu vực diễn ra “Ngày hội môi trường” và Trung tâm thành phố mới Bình Dương nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường và tạo hiệu ứng tuyên truyền tập trung, sâu rộng trong nhân dân về Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Dương ra quân tổng vệ sinh môi trường

Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tiễn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018, tạo thành chuỗi hoạt động hành động về môi trường, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể như: Đồng loạt tổ chức, phát động các hoạt động tuyên truyền về chủ đề Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018, vận động cán bộ và người dân nâng cao nhận thức ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư; tổ chức các chương trình trồng cây xanh, diễu hành, cổ động về bảo vệ môi trường….; tổ chức phát động, khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích cộng đồng như: công trình thu gom, xử lý chất thải, trồng cây xanh, thực hiện các công trình xanh góp phần bảo vệ môi trường...

Tổ chức treo các băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền về chủ đề Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018 và các nội dung khác liên quan đến bảo vệ môi trường như: tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường, khó phân hủy hoặc phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính.... nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

Rà soát, kiểm tra các panô tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới đã lắp đặt trong các năm trước đây, tiến hành, sơn, vẽ lại hoặc làm mới các panô tuyên truyền theo chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm 5/6/2018; tăng cường phát thanh, phát sóng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; xây dựng chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người dân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường nhân sự kiện Ngày Môi trường thế giới 2018.

Tạo công luận lên án những hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, các hành động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và mọi người dân trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường bằng những hoạt động, việc làm hiệu quả, thiết thực; phát hiện, biểu dương và khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường; tổ chức Ngày hội sống xanh, Ngày hội môi trường...

Tường Tú

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn