Bộ VHTTDL yêu cầu Hà Nội chấn chỉnh hiện tượng tranh giành lộc tại các lễ hội

Cập nhật: 22/05/2018
Bộ VHTTDL vừa có Công văn 307/VHCS - QLHĐLH gửi Sở VHTT TP Hà Nội nhằm chấn chỉnh một số hạn chế trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn.

Đó là nội dung được nhấn mạnh tại Công văn 307/VHCS - QLHĐLH của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) gửi Sở VHTT TP Hà Nội nhằm chấn chỉnh một số hạn chế trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn.

Công văn nêu rõ, công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn TP Hà Nội đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: hiện tượng bày và đổi tiền hưởng chênh lệch ở một số di tích, lễ hội: Đền Sóc, chùa Hương; hiện tượng xô đẩy, tranh cướp tại Lễ hội làng Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức)...

Hiện tượng tranh giành lộc tại Chùa Hương 

Để tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VHTT Hà Nội tham mưu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc, lịch sử và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của di tích và lễ hội; bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, kích động bạo lực và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đối với lễ hội làng Sơn Đồng (Lễ hội Giằng Bông, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức), Cục yêu cầu rà soát về quy trình tổ chức, đảm bảo đúng nghi lễ truyền thống; nghiên cứu thay đổi phương thức giằng bông đúng với nghi lễ, tránh hiện tượng tranh cướp dẫn đến ẩu đả, mất kiểm soát. Mặt khác, có phương án cụ thể đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người tham gia lễ hội, đề ra các giải pháp kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Cục cũng yêu cầu Sở VHTT Hà Nội có chỉ đạo, yêu cầu BTC Lễ hội Chùa Hương làm việc cụ thể với trụ trì chùa Hương, vận động tăng ni không để xảy ra việc giành lộc làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm nơi cửa Phật. Đồng thời, đề nghị nhà chùa xem xét thay đổi phương thức tổ chức lễ Mông Sơn thí thực của các năm sau theo hướng đổi mới an toàn, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện những nội dung trên được yêu cầu gửi về Cục trước ngày 30/9/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL./.

Nguồn: Bộ VHTTDL