Bộ VHTTDL yêu cầu Phú Thọ khắc phục các lễ hội “nóng”

Cập nhật: 21/05/2018
Bộ VHTTDL vừa có Công văn số 1893/BVHTTDL-VHCS đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện một số giải pháp khắc phục hạn chế ở các lễ hội “điểm nóng”.

Cụ thể, Công văn nêu rõ Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện một số giải pháp khắc phục hạn chế ở các lễ hội “điểm nóng” như hội Phết xã Hiền Quan (huyện Tam Nông), hội chọi trâu xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh); hội Cầu trâu (xã Hương Nha và xã Xuân Quang, huyện Tam Nông). Đối với hội chọi trâu xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), Bộ VHTTDL yêu cầu Phú Thọ xây dựng Đề án đổi mới công tác tổ chức và quản lý lễ hội phù hợp với nguồn gốc lịch sử văn hóa truyền thống của lễ hội; giảm số lượng trâu chọi; không tổ chức vòng loại; chỉ tổ chức một vòng thi duy nhất; không bán vé thu tiền vào lễ hội; quy định chặt chẽ trách nhiệm của BTC, chủ trâu và người tham gia lễ hội.

Bộ VHTTDL yêu cầu Phú Thọ xây dựng Đề án đổi mới công tác tổ chức và quản lý lễ hội phù hợp với nguồn gốc lịch sử văn hóa truyền thống của lễ hội

Bộ VHTTDL cũng chỉ đạo địa phương có phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tuyệt đối cho người tham gia; xây dựng hàng rào kiên cố khu vực chọi trâu và có phương tiện chuyên dụng để phòng ngừa, xử lý tình huống phát sinh; kiểm soát và ngăn chặn tiêm chất kích thích cho trâu chọi; ngăn chặn hiện tượng cá cược; đảm bảo vệ sinh môi trường trong lễ hội. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc, lịch sử và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội; vận động chủ trâu không giết mổ trâu chọi sau trận đấu.

Công văn cũng nhấn mạnh trong trường hợp không đủ các tài liệu để chứng minh đây là hội truyền thống và tổ chức hội chưa mang lại những giá trị giáo dục truyền thống văn hóa cho cộng đồng, Bộ VHTTDL đề nghị tạm dừng tổ chức Hội chọi trâu xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh.

Đối với hội Phết xã Hiền Quan, trọng tâm chỉ đạo là xây dựng Đề án đổi mới công tác tổ chức và quản lý lễ hội. Theo đó, đề án phải có các nội dung gồm chuyển đổi hình thức cướp phết sang hướng thực hành nghi lễ đánh phết truyền thống; chia đội, lựa chọn người tham gia thực hành nghi lễ đánh phết, hạn chế số lượng người tham gia; quy định trách nhiệm của BTC, người tham gia thực hành nghi lễ, người tham gia hội để tránh hiện tượng tranh cướp, ẩu đả, mất kiểm soát. Đặc biệt, phải có phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tuyệt đối cho người tham gia lễ hội; xây dựng hàng rào kiên cố quanh khu vực đánh phết; quy hoạch khu vực dịch vụ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Sau khi hoàn thiện, dự thảo Đề án phải được Bộ VHTTDL cho ý kiến trước khi phê duyệt. Trường hợp chưa xây dựng được Đề án đổi mới, Bộ sẽ đề nghị tạm dừng tổ chức hội Phết Hiền Quan…

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản báo cáo kết quả triển khai thực hiện trước ngày 30/9/2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Hồng Hà