Quảng Nam: Tổ chức nhiều hoạt động "Tháng hành động vì môi trường"

Cập nhật: 30/05/2018
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch số 2598/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm tăng cường sự tham gia của các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, các hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tư nhân, các tổ chức xã hội trong các hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo Việt Nam; Thu hút và huy động sự tham gia rộng rãi của tổ chức cộng đồng và từng người dân nhằm tăng cường hiệu quả công tác truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội.


Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể trong quản lý, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải và phế liệu

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) với chủ đề: “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) với chủ đề: “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” nhằm hướng tới việc khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn; UBND tỉnh yêu cầu thực hiện chủ trương đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức cộng đồng. Đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) tạo thành chuỗi hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” trong khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 7 năm 2018 trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, nội dung hoạt động tập trung vào xác định và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 - Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (khóa XXI); Nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” và các hoạt động hưởng ứng Ngày Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) năm 2018 tại thành phố Hội An
 

Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải ven biển và trên các hải đảo
(Đảo Cù Lao Chàm – nói không với túi nilon)

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Thực hiện hiệu quả công tác đánh giá sơ bộ tác động đến môi trường đối với các dự án, loại hình có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nhằm lựa chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, không cấp phép cho các dự án không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải ven biển và trên các hải đảo, khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng như: Trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn, thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu;…;

Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể trong quản lý, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải và phế liệu, trong đó tập trung vào chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên, đặc biệt áp dụng các biện pháp nghiêm khắc đối với các cơ quan, doanh nghiệp vi phạm các quy định tại Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại;

Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Chiến dịch "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần"; Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường và môi trường biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn, thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu; tổ chức các lớp học giáo dục môi trường, thực hiện các hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa, túi ni lông tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu dân cư,…nhằm khuyến khích người tiêu dung cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường;…

Yến Nhi

Nguồn: TN&MT