Hải Phòng, Nam Định ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018

Cập nhật: 01/06/2018
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6) của thành phố Hải Phòng năm 2018.

Nội dung của Kế hoạch bao gồm các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển đảo; vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo; những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật Việt Nam, các nước trong khu vực và quốc tế về biển, đảo; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương của Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế về biển, hải đảo. Nội dung tuyên truyền cũng hướng tới trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo; phát triển các ngành kinh tế biển; nêu gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chính sách hậu phương quân đội, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, bảo vệ chủ quyền, biển, đảo, khuyến khích nhân dân định cư ổn định sinh sống, lâu dài trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền còn thể hiện về các hoạt động hợp tác quốc tế và thông tin đối ngoại cũng như tăng cường tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh trật tự, an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.

Theo Kế hoạch, Hải Phòng sẽ tổ chức Lễ mít tinh, Phát động Chiến dịch làm sạch môi trường biển hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.

Cùng với Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũng đã ban hành Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới với các nội dung:

Thứ nhất, quán triệt triển khai hiệu quả chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

Thứ hai, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên, đặc biệt xử lý nghiêm đối với các cơ sở thuộc địa bàn quản lý.

Thứ tư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tổ chức đợt tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người lao động và thực hiện nghiêm về quản lý quản lý chất thải và phế liệu, nhất là chất thải rắn công nghiệp khó phân hủy.

Thứ năm, các siêu thị, trung tâm thương mại tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân khi mua hàng hóa sử dụng bao bì, túi ni lông dễ phân hủy.

Thứ sáu, phát hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hoàng Nhất Thống

Nguồn: www.monre.gov.vn