Đà Nẵng: Tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 08/6

Cập nhật: 01/06/2018
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01-08/6 hàng năm đã được quy định trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và hằng năm Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam đều được tổ chức cùng với các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới.

Biển Đà Nẵng

Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, Biển luôn đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội, sâu đậm trong văn hóa, lối sống của các dân tộc Việt Nam. Là một quốc gia có nhiều tiềm năng về biển, với trên 3.260 km bờ biển, 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế, các cam kết, và hưởng ứng mạnh mẽ các sự kiện quốc tế về biển.
 

Biển và Đại dương đang và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế - xã hội của thế giới, tuy nhiên cùng với đó là sự gia tăng các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển và đại dương đang kéo theo nguy cơ suy kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển. Hàng năm, hàng chục triệu tấn chất thải rắn đổ ra biển, các sự cố rò rỉ dầu, tràn dầu, hóa chất độc và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ sinh thái biển, sức khỏe đại dương đang bị ảnh hưởng, đe dọa. Vì vậy, ngày Đại dương thế giới (8/6) năm nay có chủ đề: “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” (Keep Oceans Blue) nhằm kêu gọi cộng đồng có trách nhiệm bảo vệ môi trường biển, khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển.
 

Hưởng ứng kêu gọi của quốc tế, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-8/06) và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6) năm nay, chúng ta cần tiếp tục nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc gắn với sức mạnh của thời đại để tập trung phát triển kinh tế biển, khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, đặc biệt là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; góp phần cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực bảo vệ, giữ gìn môi trường hòa bình, giữ mãi màu xanh của biển.

Tổng dọn vệ sinh môi trường các bãi biển du lịch Đà Nẵng

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018, TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ Ra quân cấp thành phố hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 08/6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Ra quân làm sạch biển tại khu Âu thuyền Thọ Quang; Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu thành phố Đà Nẵng; Tổ chức chiến dịch “Hãy làm sạch biển” của các Câu lạc bộ cộng đồng phát triển bền vững kinh tế vùng bờ; Tổ chức khảo sát vùng ven biển nhằm kiểm tra tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên, tình hình xâm thực bờ biển, các sự cố môi trường biển; và Tuyên truyền về khai thác bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo cho cộng đồng dân cư ven biển và doanh nghiệp.
 

Cũng trong khuôn khổ tuần sự kiện (01-08/6), hoạt động hưởng ứng sẽ đồng loạt diễn ra trên toàn thành phố. Tại các cơ quan, đơn vị sẽ treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở làm việc…; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chú trọng các hoạt động có tính lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức cộng đồng; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo; lên án những hành vi khai thác, sử dụng bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiêm môi trường biển và hải đảo. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải ven biển và trên các hải đảo, khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng như: trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn, thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu...
 

Sự tham gia nhiệt tình của các sở, ban, ngành, các quận/huyện, các tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan thông tấn báo chí trong việc hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 08/6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là việc làm cần thiết góp phần nâng cao nhận thức trong khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Anh Dũng

Nguồn: TN&MT